Fastsyd_Favicon_Frame.png

ANVÄNDARVILLKOR OCH INTEGRITETSPOLICY

Inom FASTSYD värderar vi våra kunders förtroende högt. Förtroendet bygger på respekt och skydd för kundernas personliga integritet. Vi behandlar informationen från våra kunder på ett varsamt och ansvarsfullt sätt.

 

I alla sammanhang där personuppgifter kan komma att behandlas av FASTSYD eller av någon annan för FASTSYDs räkning, vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda kunduppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Vi på FASTSYD behandlar personuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-post som du själv har tillhandahållit oss i syfte ge en tjänst eller att återkoppla till dig på ett eller annat sätt. Det kan t ex vara att du har varit på en av våra visningar eller att få matchande bostäder som vi bevakar.

 

Grunden för vår behandling av dina personuppgifter är antingen för att kunna uppfylla ett avtal, samtycke, lagkrav eller att vi har ett legitimt intresse av att behandla dina uppgifter för att t.ex följa upp förfrågningar. Uppgifterna kommer finnas lagrade så länge vi har en rättslig grund för lagringen.

Du kan, så länge uppgifterna finns lagrade hos FASTSYD, begära att få ett utdrag på uppgifterna eller att få uppgifterna rättade eller raderade.
 

Om du önskar kontakta oss med anledning av vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att göra det genom att skicka ett mail till hello@fastsyd.se

Har du synpunkter, eller klagomål vänder du dig till: linda@fastsyd.se