FAST

Fastsyd_Favicon_Frame_WHITE copy.png

Varför Grekland?

Många förbiser den enorma potensial som finns i Grekland. 

Fram tills för ca. 3 år sedan var Grekland inte ett land som man vanligtvis investerade sina tillgångar i. 

Under de senaste årens gång och med nya satsningar, inom diverse sektorer, har landet kommit att bli en investerares dröm! 

Med en snabbt expanderande marknad som ett resultat av det ökande intresset från utländska investerare har Grekland blivit en toppdestination för placering av kapital.

Prisvärda fastigheter

med hög avkastning

Populär turistdestination

med flera större 

satsningar för expansion

EU-land

* Stark valuta

*Populär och växande destination för utlands-

studier

Utmärkt investerings-

möjlighet pga. 

tidigare ekonomisk kris -

som då ledde till

sänkta fastighetsvärden

Inkomst från uthyrningsfastigheter - 

med direktöverföring till ditt

privata bankkonto 

Men with Calculator_edited.jpg

SKATTEINCITAMENT

50% skattelättnad

Ny grekisk lag, Lag 4758/4.12.2020, som innebär en särskilt skatteregim och syftar till att uppmuntra utländska skatteboende som vill överföra sin skattehemvist till Grekland för att arbeta som frilansare eller i annan ny anställningsform.   

Efter ansökan och godkännande, innebär denna lag en befrielse från att betala inkomstskatt och solidaritetsskatt på 50% av dess nya inkomstkälla.

För fullkomlig information om detta hänvisas det till ansvariga institutioner och myndigheter i det aktuella landet. 

Students Taking Note_edited.jpg

Växande intresse

LÖNSAMHET

Grekland fortsätter att bli alltmer populärt som destination.

 

Utöver turism, har landet också börjat ta emot alltfler utbytesstudenter - Landet blir alltmer uppskattat som utbildningsdestination och i takt med detta, ökar också efterfrågan på bostäder. 

Renovating a House_edited.jpg

LÖNSAMHET

Utrymme för värdeaddering

I samband med den ekonomiska kris som drabbade Grekland vid 2000-talets början sjönk priserna på fastigheter avsevärt. Dessutom kunde inte underhållet av fastigheter prioriteras. Detta har lämnat ett stort utrymme för möjlighet att köpa och addera värde till dessa fastigheter.

 

För konkurrenskraftiga priser finns ett stort utbud av fastigheter att anskaffa och renovera - För att sedan hyra ut, alternativt sälja. 

Grekland har blivit en populär destination för "House-Flipping" som har visat sig vara väldigt lukrativt här, med rätt kunskap om marknaden. 

Man with Briefcase_edited.jpg

Skattetak

INVESTERINGSINCITAMENT

Ett viktigt initiativ med Lag 4646/2019 där man införde institutionen för den "icke-hemvist skatteboende" (Non-Dom tax regime) vilket ger möjligheten för privatpersoner, som är skatteboende utomlands, att kunna överföra sin skattehemvist till Grekland. 

För den som gör en investering på minst € 500.000 i Grekland finns numera ett alternativt skattesystem ("Non-Dom tax regime) som föreskriver att denne skall betala en fast årlig skatt ("Flat tax rate") om € 100.000, oavsett den sökandens totala inkomst i utlandet. 

För fullkomlig information om detta hänvisas det till ansvariga institutioner och myndigheter i det aktuella landet. 

Financial Report_edited.jpg

LÖNSAMHET

Turistdestination året om!

Grekland med sina alla turistmål är en populär destination året om - Under sommarn lockar de grekiska öarna miljontals turister och under vinterhalvåret är Aten, Kreta och Thessaloniki populära resmål. 

Grekland lockade så många som 31,3 miljoner besökare 2019, jämfört med 24 miljoner 2015, vilket gjorde Grekland till ett av de mest besökta länderna i världen och bidrog till cirka 25% till landets bruttonationalprodukt.

I takt med detta har marknadshyror och pris för hotellrum ökat och avkastningen för en fastighetsinvestering, parallellt med detta.

Subway Tracks_edited.jpg

Expansion av infrastruktur

Ny tunnelbanelinje i Aten hyllas som Greklands största projekt - Budgeterat till omkring € 1.6 miljarder syftar detta projekt till att tjäna de mest tätbefolkade områdena, addera betydande värde för fastigheter och ge tillgång till tunnelbana i de symboliska områdena i staden.

 

En investering i utveckling för att ska nya jobb och förbättrad livskvalitet.  

Projektet  som innebär 15 nya stationer är planerat att påbörjas denna sommar, 2021. Mer information finns hos ansvariga institutioner/myndigheter. 

SATSNING

Projekt i Grekland

SATSNING

Projekt Ellinikon

Ellinkion är en satsning med vision för utformning av ett banbrytande projekt i Aten, med stor vikt på skapandet av en storstadspark i världsklass, samt en uppgradering av kustlinjen.

 

Tanken är att skapa ett område fullt tillgänglig för allmänheten och projektet förväntas bli en ikonisk destination, full av landmärken. 

Projektets totala yta motsvarar 6 200 000 kvm och syftar till att bli en ny referenspunkt.

Fullkomlig information om projektet finns på dess dedikerade hemsida. 

Grekland blomstrar.

För mer information